Noteikumi

Noteikumi

„VEF Rīga” mājas lapā publicētais saturs ir aizsargāts. Šo materiālu kopēšana, modificēšana, un pilnīga vai daļēja publiskošana citos plašsaziņas līdzekļos, elektroniskos izdevumos ir kategoriski aizliegta bez atsauces uz basketbola klubu „VEF Rīga”.

KOMENTĀRI MĀJAS LAPĀ

„VEF Rīga” neatbild par rakstiem un galerijām pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus, neiecietību veicinošus (aicinājumus uz vardarbību, diskrimināciju, draudus, apvainojumus, kas vērsti pret atsevišķu cilvēku vai cilvēku grupu dēļ viņa rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai ticības, valodas, dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, veselības stāvokļa vai pilsonības) komentārus.

Šo noteikumu atkārtotu pārkāpumu gadījumā „VEF” patur tiesības liegt rakstu komentēšanas iespēju.